Носилац пројекта: Центар за демографска истраживања 
Финансирање пројекта: Министарство науке и технологије Републике Српске
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Ранка Перић Ромић - Члан истраживачког тима

Година: 2019. година