Носилац пројекта: EIDHR за Босну и Херцеговину.
Имплементатор пројекта: НВО „Свјетионик“
Партнери пројекта: Удружење стручних радника социјалне дјелатности Републике Српске
Сарадници у пројекту: Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Центар за социјални рад Приједор

Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Драшко Гајић - Стручни сарданик у реализацији пројекта