Носилац пројекта: UNICEF и Министарства здравља и социјалне заштите РС
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Драшко Гајић - Члан тима за израду Стратегије