Носилац пројекта: Удружење Ваша права БиХ и Европска комисија
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Андреа Пухалић - Учесник
Година: 2016. година

Линк:http://www.vasaprava.org/wp-content/uploads/downloads/2015/02/VPBiH-WRBiH-CFLI-Analiza.pdf