Носилац пројекта: USA Embasssy, БиХ
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Андреа Пухалић - Kреатор и координатор
Kратак опис пројекта: Унапређење система социјалне заштите

Период: септембар 2013. - септембар 2015. године