Носилац пројекта:USA Embassy, JFPD програм
Kарактер пројекта: Међународни карактер
Позиција у пројекту: Андреа Пухалић - Студијски боравак на Факултету за социјални рад (Rutgers, Th Stataeb Univerity of New Jersay) у статусу гостујућег предавача и студента
Kратак опис пројекта: Међународна размјена академског особља

Период: децембар – мај 2011. године