Носилац пројекта: Филозофкси факултет Универзитета у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Мања Ђурић Џакић - Припрема текстова
Година: 2010. година