Носилац пројекта: Институт за друштвена истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Бојана Вукојевић - Kоординатор, Борислав Вукојевић - Истраживач
Период: март - октобар 2014. године