Носилац пројекта: UNICEF, Центар за истраживање политике супротстављања криминалитету (CPRC) и Институт за друштвена истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Међународни пројекат
Позиција у пројекту: Бојана Вукојевић - Истраживач