Носилац пројекта: EuropeAid/138570/DH/SER/BA Hulla and Co. Human Dynamics KG Lothringerstrasse 16, 1030 Vienna, Austria T: +43 1 402 502036, F: + 43 1 402 502036
Партнери на пројекту: PARCO (the main beneficiary); PAR Coordinator Federation of BiH; PAR Coordinator of Republika Srpska; PAR Coordinator of Brčko District BiH; Other institutions in BiH (Agencies for Civil Service, etc.)
Kарактер пројекта: Пројекат стручне подршке финансиран од стране Европске комисије

Позиција у пројекту: Невенко Врањеш - Експерт
Kратак опис пројекта: Свеобухватни циљ пројекта је да да се допринесе реформи јавне управе кроз изградњу професионалне, одговорне, транспарентне и ефикасне јавне управе која ће бити у стању да обезбиједи добре и квалитетне услуге грађанима и пословној заједници те успјешно инкорпорирати и имплементирати ЕУ acquis. Оперативни циљ пројекта је подршка Kанцеларији за реформу јавне управе БиХ (PARCO) и координаторима за реформу јавне управе на сва четити управна нивоа као и другим релевантним субјектима да ојачају институционални и организациони оквир за управљање, координацију, мониторинг и извјештавање у процесу реформе јавне управе у БиХ.
Година: Активан пројекат (2019/2021)
Линк:https://humandynamics.org/en/project/bosnia-herzegovina-par