Носилац пројекта: Универзитет у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Међународни карактер
Позиција у пројекту: Оливера Грбић - Kоординатор у пројекту
Kратак опис пројекта: Пројекат је био усмјерен на успостављање једнаких могућности студената са посебним потребама на Универзитету у Бањој Луци и активности за унапређење

услова рада Центра за студенете са инвалидитетом, Универзитета у Бањој Луци.