Носилац пројекта: Хелсинши парламент грађана Бања Луке, Удржење самохраних родитеља „Понос“ и FIGAP програм
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Оливера Грбић - Kоаутор радионица
Kратак опис пројекта: Пројекат је био усмјерен на психо-социјално оснаживање родитеља који су остали са дјецом из различитих разлога (губитком партнера, разводом или нестанком

партнера), одржано је петнест радионица на територији цијеле РС.