Носилац пројекта: Универзитет у Бањој Луци, Факултет политичких наука и IASSW (енг. International Association Schools of Social Work – Интернационална асоцијација школа за социјални рад)
Kарактер пројекта: Међународни карактер
Позиција у пројекту: Оливера Грбић - Аутор пројекта и координатор

Kратак опис пројекта: Пројекат је био усмјерен ка организовању и реализовању Међународне конференције везано за примјену Глобалинх стандард за развој образовања за социјални рад, која је усвојена од стране двије међународне организације IASSW (Интернационалне асоцијајације школа за социјални рад) и IFSW (Интернационалне федерације социјалних радника), у склопу 10-година од формирања Одсјека за Социјални рад.