Носилац пројекта: Филозофски факултет у Бањој Луци
Финансирање пројекта: Министарство науке и технологије РС
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Пејо Ђурашиновић - Сарадник

Kратак опис пројекта: Предмет истраживања су реперкусије алкохолизма и наркоманије на друштво, породицу и појединца.