Носилац пројекта: Центар за друштвена кретања Бања Лука
Финансирање пројекта: Фонд за заштиту животне средине Бања Лука
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Пејо Ђурашиновић - Сарданик

Kратак опис пројекта: Након рата у ком су кориштена недозвољена средства чије последице евидентирају здравствене установе, затим су престале са радом многе хемијске и технолошке фабрике а све то захтијева истраживање едукацију и развој свијести о екологији.
Период: Дио завршен у 2009., два дијела нису реализована