Носилац пројекта: Центар за друштвена кретања Бања Лука
Финансирање пројекта: Министарство породице, омладине и спорта РС
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Пејо Ђурашиновић - Руководилац, Мања Ђурић Џакић - Анкетар и припрема текстова у публикацијама

Kратак опис пројекта: Предмет истраживања и анализе у овом пројекту су ставови младих о свим важнијим питањима везаним за њихов социо-економски статус, животни стандард и могућности испољавања својих могућности и шанси.