Носилац пројекта: Центар за друштвена кретања Бања Лука
Финансирање пројекта:Министарство породице, омладине и спорта РС
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Пејо Ђурашиновић - Руководилац пројекта

Kратак опис пројекта: Истраживање могућности афирмације и функционалног и системског учешћа омладинских организација и младих кроз форуме младих у решавању проблема и потреба младих.