Носилац пројекта: Центар за друштвена кретања Бања Лука
Финансирање пројекта: Пројекат суфинансирало Министарство науке и технологије РС
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Пејо Ђурашиновић - Руководилац пројекта и истраживачког рада

Kратак опис пројекта: Предмет истраживања овог пројекта јесте незапосленост и црно тржиште рада и то у два нивоа и два сегмента. Теоријске основе засноване на друштвеним и привредним предпоставкама и садашњем стању запослености с једне стране и црног тржишта рада с друге стране.