Носилац пројекта: UNICEF БиХ
Партнери на пројекту: Министарство здравља и социјалне заштите РС, Министарство за социјалну политику ФБиХ, Факултет политичких наука Бања Лука
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Мира Ћук - Kонсултант

Kратак опис пројекта: Пројекат се бавио развојем политика дјеловања социјалне заштите у ванредним приликама, израдом приручника за Центре за социјални рад у БиХ о начину дјеловања у ванредним ситуацијама, пилотирањем приручника, израдом планова дјеловања за циљане заједнице и промоцијом успостављених начина дјеловања.