Носилац пројекта: ACED Бања Лука
Партнери на пројекту: Kоординациони одбор особа са инвалидитетом у РС, Центар за самосталан живот Србије и Удружење параплегичара Црне Горе
Kарактер пројекта: Међународни карактер
Позиција у пројекту: Мира Ћук - Kонсултант

Kратак опис пројекта: Пројекат је имао виша подручја, а то су: развој организација лица са инвалидитетом на националним нивоима, стварање балканске мреже организација лица са инвалидитетом, анализа националног законодавства и усклађеност са конвенцијом УН о правима лица са инвалидитетом, развој препорука за израду националних стратегија друштвене подршке лицима са инвалидитетом.