Носилац пројекта: Свјетска банка
Kарактер пројекта: Инцијатива за бољу и хуманију инклузију – IBHI, Министарство здравља и социјалне заштите РС и Maastricht University.
Позиција у пројекту: Мира Ћук - Стручњак-експерт
Kратак опис пројекта: Пројекат се бавио развојем новог модела циљања социјалних накнада у БиХ како би биле ефикасније и више циљале ка сиромашним.