Носилац пројекта: Међународни црвени крст (MKCK) БиХ
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Јагода Петровић - Сарадник; ментор при изради два мастер рада
Kратак опис пројекта: Kроз сарадњу са академским сектором MKCK подстиче размјену стручног знања и искустава у раду на проблему несталих особа и подршци породицама несталих

особа између искусних експерата и младих, односно оних који ће то тек постати. Циљ је стварање мреже стручњака и помагача, те омогућавање консолидације стручног знања и искуства везаног за нестале особе и рад са породицама несталих особа, које је стечено у БиХ. 
Период: Активан пројекат (2018/2022)