Носилац пројекта: Међународни црвени крст (MKCK) БиХ посредством интердисциплинарног истраживачког тима који чине професори с Факултета политичких наука Универзитета у Бањалуци, Студијски програм социјалног рада; Филозофског факултета Универзитета у Тузли, Одсјек за социјални рад; Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Одсјек за психологију; Правног факултета Универзитета у Сарајеву
Kарактер пројекта: Национални каракатер
Позиција у пројекту: Јагода Петровић - Kоординатор пројекта

Kратак опис пројекта: Предмет истраживања је утицај социјалне подршке учесника социјалних мрежа на задовољство животом чланова породица несталих особа током ратних дешавања у БиХ (1992-1995).
Период: Активан пројекат