Носилац пројекта: Foundation for Women’s Empowerment Bosnia and Herzegovina (FWE);
Партнери на пројекту: Centre for Refugee and IDP Studies (CESI) – Institute for Social Science Research, Faculty of Political Sciences at University of Sarajevo; Center for Economic Development and Research (CEDAR) Сарајево, Group 484 Београд, Balkan Policy Institute (IPOL)
Kарактер пројекта: Међународни карактер

Позиција у пројекту: Јагода Петровић - Старији истраживач
Kратак опис пројекта: Предмет истраживања је повезаност миграција, социјалне транзиције и менталног здравља.
Методологија: интердисциплинаро истраживање који укључује комбинацију квантитативних и квалитативних метода а обухвата сљедеће: студија о стању психосоцијалних служби; психометријска студија о стању менталног здравља; етнографски теренски рад који укључује партиципативно посматрање; дубински интервјуи с мигранткињама; фокус групни интервјуи с практичарима (здравствени и социјални радници).
Период: 2014/2016
Линк:https://www.rrpp-efm.net/about/project-description