Носилац пројекта: Министарство унутрашњих послова РС
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Небојша Мацановић - Сарданик-едукатор
Kратак опис пројекта: Пројекат је заправо вид додатне едукације за лица која интезивно крше и непоштују саобраћајне прописе и која по закону морају проћи додатну едукацију из

саобраћајних прописа, али и тема из саобраћајне психологије и андрагогије
Период: 2014/2017