Носилац пројекта: Транскултурална психосоцијална образовна фондација, Сарајево, Босна и Херцеговина
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Душко Трнинић - Члан научноистраживачког тима
Година: 2008.