Носилац пројекта: Институт за филозофију и друштвена истраживања Филозофског факултета, Бања Лука
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Душко Трнинић - Члан научноистраживачког тима
Период: 2005/2007