Носилац пројекта: World University Service (WUS) Austria; EACEA European Comission
Kарактер пројекта: Међународни пројекат
Позиција у пројекту: Александар Савановић - Сарадник на пројекту 
Kратак опис пројекта: Пројекат је био фокусиран на модернизацију и унапређење високог образовања у БиХ.

Линк:http://www.eqade.com/; http://www.wus-austria.org/project/0/89.html