Носилац пројекта: Удружење социолога Бања Лука
Kарактер пројекта: Истраживачки пројекат националног карактера (наручилац Министарство науке и технологије РС)
Позиција у пројекту: Немања Ђукић - Сарадник на пројекту