Носилац пројекта: Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Мултидисциплинарни пројекат међународног карактера
Позиција у пројекту: Немања Ђукић - Руководилац пројекта, Душанка Слијепчевић - Сарадник, Александар Јанковић - Истраживач
Период: Активан пројекат