Носилац пројекта: Фондација “Heinrich Böll”, Уред за БиХ, Фондација CURE, Сарајевски отворени центар,
Kарактер пројекта: Финансирала Европска унија (рађен на нивоу БиХ)
Позиција у пројекту: Драгана Трнинић - Сарадник на пројекту
Kратак опис пројекта: Позиција и заштита права LGBT популације

Година: 2013.