Pretraga

Category: Studije II i III ciklusa

naslovna_genericka1
Read more
Studije II i III ciklusa

Politikološke studije – raspored konsultativne nastave u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

naslovna_genericka1
Read more
Studije II i III ciklusa

Novinarske studije – raspored konsultativne nastave u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

naslovna_genericka1
Read more
Studije II i III ciklusa

Lokalna samouprava – raspored konsultativne nastave u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

naslovna_genericka1
Read more
Studije II i III ciklusa

Javna uprava i javne politike – raspored konsultativne nastave u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

naslovna_genericka1
Read more
Studije II i III ciklusa

Medijacija u socijalnom radu – raspored nastave u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

naslovna_genericka1
Read more
Studije II i III ciklusa

Konsultativna nastava iz predmeta Globalizacija i socijalno patološke pojave

naslovna_genericka1
Read more
Studije II i III ciklusa

Javna odbrana završnog rada na drugom ciklusu (master) studija kandidata DUŠANA PAVLOVIĆA

naslovna_genericka1
Read more
Studije II i III ciklusa

Javna odbrana završnog rada na drugom ciklusu (master) studija kandidata PREDRAGA ADAMOVIĆA

naslovna_genericka1
Read more
Studije II i III ciklusa

Javna odbrana završnog rada na drugom ciklusu (master) studija kandidata NEVENA ĐENADIJE

naslovna_genericka1
Read more
Studentske novostiStudije II i III ciklusa

Brisanje studentskih imejl naloga

naslovna_genericka1
Read more
Studije II i III ciklusa

Raspored konsultativne nastave na doktorskim studijama – Studije medija

naslovna_genericka1
Read more
Studije II i III ciklusa

Raspored konsultativne nastave na doktorskim studijama – Socijalni rad i socijalna politika