Pretraga

Anketiranje studenata u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

centar_za_anketna_istrazivanja
Studentske novosti

Anketiranje studenata u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine

Poštovane koleginice i kolege,

Pravilnikom o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa (dalje: Pravilnik), broj: 02/04-3.907-3/23 od 27.04.2023.godine koji je usvojio Senat Univerziteta u Banjoj Luci, reguliše se studentsko anketiranje kao specifičan vid studentskog vrednovanja kvaliteta nastavnog procesa. S tim u vezi, u toku su aktivnosti Kancelarije za osiguranje kvaliteta na pripremi anketiranja studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u ljetnjem semestru akademske 2023/2024. godine.

Postupak anketiranja studenata u ljetnjem semsetru akademske 2021/2022 godine obaviće se u periodu od 13. maja do 02. juna 2024. godine.

Ovim putem sve vas, poštovane koleginice i kolege studente pozivamo, da u gore naznačenom terminu,  posredstvom vašeg studentskog naloga  eStudent pristupite sistemu i izvršite popunjavanje anonimne ankete koja se odnosi na predavanja/vježbe iz nastavnih predmeta koji se izvode u ljetnjem semestru 2023/2024. godine, ali i rad rukovodstva i administrativnih službi Fakulteta.

Molimo vas da ovu aktivnost smatrate važnom u smislu obezbjeđivanja i provođenja politika kvaliteta nastavnog procesa u visokom obrazovanju pri čemu će ova anketa našem Fakultetu biti veoma važan instrument za sagledavanje stanja i unapređenja kvaliteta nastavnog procesa.

U prilogu vam dostavljamo Obavještenje o anketiranju.