СОЦИОЛОШКА ТЕОРИЈА 1: РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА

naslovna_genericka1
Социологија

СОЦИОЛОШКА ТЕОРИЈА 1: РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА

У прилогу су резултати првог колоквијума из Социолошке теорије 1, рађеног 12.04.2023.