Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Savremeno novinarstvo

naslovna_genericka1
Новинарство и комуникологија

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Savremeno novinarstvo

Rezultati prvog kolokvijuma

Predmet: Savremeno novinarstvo

Odgovorni nastavnik: doc. dr Anđela Kuprešanin Vukelić

Odgovorni saradnik: Jovana Mlinarević, ma

Željana Đajić, 18 bodova

Vuk Đorđević, 13 bodova

Veljko Urić, 15 bodova

Valerija Ilić, 14 bodova

Sara Žarić, 13 bodova

Pavle Maličević, 16 bodova

Milka Đumić, 17 bodova

Milica Marjanović, 13 bodova

Milan Lepir, 18 bodova

Marko Simić, 20 bodova

Maja Vojčić, 16 bodova

Katarina Prstojević, 14 bodova

Fazila Hodžić, 12 bodova

Daniela Šaula, 15 bodova

Božica Mlađenović, 17 bodova

Borjana Popadić, 16 bodova

Anja Savanović, 13 bodova

Anica Šebić, 20 bodova

Anđela Milošević, 12 bodova

Anđela Eremija, 20 bodova

Anabela Petrušić, 17 bodova

Ana Štrbac, 14 bodova

Amina Bašić, 19 bodova Aleksandra Glušac, 14 bodova