Претрага
Претрага

Потписан Споразум о сарадњи између Факултета политичких наука и Маркетиншке агенције “WOW Agency”

20230523_110428
Новости

Потписан Споразум о сарадњи између Факултета политичких наука и Маркетиншке агенције “WOW Agency”

Факултет политичких наука и Маркетиншка агенција “WOW Agency” потписали су Споразум о сарадњи, у циљу обезбјеђења студентске праксе, те различитих облика научне, наставне и стручне сарадње.

Споразумом ће бити обухваћене сљедеће активности: реализација практичне наставе за студенте Новинарства и комуникологије за усмјерење Односи с јавношћу, креирање и провођење перманентне едукације и усавршавања стручних радника, провођење заједничких стручних, научних и истраживачких пројеката, размјена искустава, остварених резултата и стручне литературе.

Категорије