ПОЗИВ ЗА FER ШКОЛУ ФЕМИНИЗАМ И РЕЛИГИЈА

Fer skola
Студентске новости

ПОЗИВ ЗА FER ШКОЛУ ФЕМИНИЗАМ И РЕЛИГИЈА

FER школа је намијењена женама и мушкарцима који желе академски пропитивати своја увјерења, ставове, знања и праксе о људским правима и слободама, који желе истраживати на који начин родни стереотипи обликују животе жена и мушкараца у породици и друштву.

Циљ FER школе је деконструкција темеља родних стереотипа и конструкција егалитарних родних модела који своја упоришта налазе у научним и религијским аргументима. Методом феминистичке антропологије, историјског критицизма, херменеутике сумње и родно сензибилне лингвистике анализираће се класични и савремени филозофски, теолошки, историјски, социолошки и други извори.

Полазнице и полазници које_и буду редовно учествовали у настави и напишу завршни академски рад, на крају курса добиће цертификат с листом тематских цјелина сваког курса (укупно 45, што је еквивалент 4 ECTS бода).

Више детаља о самој Школи, распореду курсева и начину аплицирања доступно је у прилогу.