Словеначки језик на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци у академској 2019-20. години је факултативни изборни предмет.

 Словеначки језик 1 и 2 као изборни предмет на Вањској листи Филолошког факултета носи 3 ЕЦТС бода. Такође, Словеначки језик 1 и 2 је факултативни предмет за све студенте Универзитета у Бањој Луци.

Настава словеначког језика изводиће се на Филолошком факултету:

1. Четвртком прва група (16 до 20 сати)

2. Петком друга група (од 8 до 10 сати).

Све информације заинтересовани могу добити на: janja.v@windowslive.com