People in Need (PIN) у сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Сарајеву, Филозофским факултетом Универзитета у Сарајеву, Факултетом политичких наука Универзитета у Сарајеву, те Факултетом политичких наука Универзитета у Бањој Луци, објављује позив за учешће у такмичењу „Наши гласови кроз писану ријеч“.

Текст треба бити у форми новинарског текста, прегледног или истраживачког рада. Садржај текста треба бити посвећен правима особа са инвалидитетом, који ће сензибилизирати јавност из сљедећих области:

• Права особа са инвалидитетом, према Конвенцији о правима особа са инвалидитетом и њена имплементација у Босни и Херцеговини.
• Друштвена стигматизација особа са инвалидитетом: проблеми, изазови и предрасуде са којима се сусрећу у свакодневном животу.
• Деинституционализација и живот особа са инвалидитетом у локалним заједницама.

Тема текста може се односити и на области које нису наведене овим позивом, а односе се на права особа са инвалидитетом.

Комисија за одабир најбољих текстова прима претходно необјављене радове на Б/Х/С и енглеском језику. Три најбоља текста, која комисија одабере, биће објављена од стране најпопуларнијих и најугледнијих медија у Федерацији БиХ и Републици Српској, а аутори ће имати прилику да изнесу своје мишљење о мотивацији за учешће у писању текста на ову тему. Такође, за ауторе најбољих текстова осигуране су прикладне награде.

Текст треба да садржи до 1500 ријечи укључујући библиографију, фотографије, табеле, графиконе и фусноте.

На почетној страници потребно је назначити: наслов рада, име аутора, назив установе којој аутор припада, е-маил адресу, поштанску адресу и контакт број. Текстови /укључујући наслове и поднаслове/ требају бити куцани у формату Times New Roman, font 12, проред 1.5, поравнат једнако унутар маргина. Слањем рукописа аутори потврђују да је рад оригиналан, да употребљени материјали заштићени ауторским правима имају дозволе за употребљавање, те да рад није објављен или у поступку објаве.

Пројекат Наши гласови има за циљ подићи свијест младих људи о правима особа са инвалидитетом, те их мотивисати да се, као будући правници, социјални радници, новинари, психолози, више укључе у ову проблематику, те раде и доносе одлуке које ће бити у складу са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом. Пројекат проводи чешка, невладина, хуманитарна и развојна организација People in Need (PIN) коју подржава Министарство вањских послова Чешке Републике.

Текстови ће бити објављени у штампаном и електронском издању.

Рок за доставу радова је 01. октобар 2019. године.

Радови припремљени у складу са наведеним упутама достављају се у електронској форми у Word формату на адресу: sanja.lepic@peopleinneed.cz