Студенти Факултета политичких наука, Љубинко Јовић и Синиша Симикић, представили су 11. јуна 2019. године резултате истраживања о политичкој култури студената и студенткиња два јавна универзитета у Републици Српској.

Истраживање је спроведено од 2. априла до 2. маја текуће године на јавним универзитетима у Републици Српској на узорку од 230 студената. Метод узорковања је био пригодни, а метод истраживања је била анкета која се попуњавала на интернету.

Истраживање су спровели студенти треће године Факултета политичких наука, смјер политикологија, у оквиру предмета Политичка култура.

Истраживање се бавило политичким оријентација студената на јавним универзитетима у Републици Српској, њиховом повјерењу у институције, односу према будућности БиХ, уласком БиХ у Европску унију и Нато савез и другим питањима политичке културе студената.

"С обзиром на то да смо у овом истраживању ставили акценат на младе од којих се највише очекује, добили смо поражавајуће резултате, јер имамо катастрофалан ниво повјерења у институције", рекао је Ђорђе Вуковић, професор Факултета политичких наука у Бањалуци, под чијим менторством је и рађено истраживање.

Према резултатима истраживања 53% испитаника нема повјерење у институције у Републици Српској. Такође је занимљива чињеница да двије трећине испитаника не жели улазак БиХ у Европску унију док је проценат оних који желе улазак у НАТО савез тек 9%.

Охрабрујућа је чињеница да већина испитаника (61%) мисли да је суживот између три конститутивна народа у БиХ могућ. Такође, већина испитаника је рекла да вјерује у опстанак БиХ, међутим 48% њих каже да је опстанак једино могућ уз промјену политичког система.