У оквиру ERASMUS+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за студенте првог и другог циклуса студија за одлазак на размјену на Универзитет Palackiy у Оломоуцу, Чешка.


На конкурс се могу пријавити студенти Универзитета у Бањој Луци са Факултета политичких наука, Студијски програм социјални рад.

Доступно је пет (5) стипендија за студенте на основном студију.

Размјена треба да се реализује у зимском семестру 2019/20 академске године.

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:

  • мјесечна стипендија у износу од 800,00 ЕУР (за трошкове живота),
  • путни трошкови до износа од 275,00 ЕУР,
  • виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

ДОКУМЕНТИ

За конкурс је потребно доставити:

  1. Копију пасоша,
  2. CV у Europass формату,
  3. Препис оцјена на енглеском језику,
  4. Мотивационо писмо,
  5. Доказ о познавању енглеског језика и
  6. Приједлог Уговора о учењу који потписују студент и академски координатор за међународну размјену студената и особља: http://unibl.org/uploads/files/strane/stipendije/Prilog%201_1.doc

Списак предмета које студент намјерава да похађа у периоду мобилности може се пронаћи на: https://fpn.unibl.org/index.php/erasmus

ПРИЈАВА:

Тражену документацију потребно је доставити Деканату Факултета политичких наука, електронском поштом, у pdf формат на е-адресу: info@fpn.unibl.org (са напоменом: за Erasmus+ K1).

Рок за достављање документације је до 29.05.2019. године до 12:00 сати.

ЛИНКОВИ:

O Универзитету: https://www.upol.cz/

Контакт подаци Факултета Палацки, Универзитета у Оломоуцу: https://www.upol.cz/en/students/exchange-students/erasmus/#c2911

информације о смјештају: https://www.upol.cz/en/skupiny/students/guide/practical-information/#c1825

информације о подршци: https://www.upol.cz/en/skupiny/students/guide/students-with-special-needs/

ПОСТУПАК ОДАБИРА:

По завршетку конкурса, комисија за одабир кандидата са Универзитета у Бањој Луци, Факултета политичких наука ће извршити провјеру подобности пристиглих пријава. Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације. Предност ће се дати кандидатима који нису учествовали у размјени.