Научно-популарни часопис A priori, који издаје Удружење за промовисање културе и мишљења Σοφία из Бањалуке, расписао је позив за достављање радова за четврти број часописа.

Радови се могу доставити у двије секције: Књижевност (проза, поезија, есеј, књижевна критика, оргинални преводи са страних језика) и научно-стручни радови на тему „Политичка филозофија: Како распоредити или ограничити јавну моћ како би се одржао опстанак и унаприједио квалитет људског живота?“

Достављени радови пролазе поступак двоструког рецензирања (double-blind peer review) и подлијежу процесу категоризације (претходно саопштење, оригинални и прегледни научни рад, стручни рад, књижевна теорија). Радови се достављају до 15. септембра 2022. године.

Четврти број научно-популарног часописа A priori биће објављен до краја 2022. године.

Више информација o часопису A priori и Удружењу за промовисање културе и мишљења Σοφία можете наћи на линку http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/index