Завод и ове године као и претходних проводи активности које се тичу информисања и упућивања студената из Републике Српске на феријални рад у СР Њемачку у току љетног распуста у 2022.  

Више информација у документима који су у прилогу.