У прилогу се налази позив за студенте/киње II и III циклуса студија (друштвене науке) за регистрацију за онлајн дан отворених врата за други циклус програма "Истраживачки инкубатор" чији је циљ да подржи истраживања из друштвених наука, те омогући младим истраживачима/ицама да развију вјештине израде квалитетних истраживачких приједлога пројеката релевантих за дискусију и доношење политика/програма у БиХ.

Информације о првом одржаном циклусу "Истраживачког инкубатора" доступне су на: https://inquire.ba/research_incubator/ .

Полазници/е који/е буду изабрани/е за програм, поред серије радионица, добиће приступ подацима у оквиру Архиве података из друштвених наука у Босни и Херцеговини – DASS-BiH (Универзитет у Бањој Луци чланица DASS-BiH), приступ стручној литератури, приступ базама истраживачких питања релевантних за доношење политика у БиХ (Question Bank), приступ софтверима и другим алатима за истраживање (попут микросимулацијских модела), тренинге из специфичних метода истраживања прилагођених потребама полазника/ца, могућност ангажовања истраживача с водећих свјетских универзитета као савјетника (ко-ментора).