Студенти завршне године студијског програма Новинарства и комуникологије Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци посјетили су Архив Републике Српске.

Посјета је уприличена 26. маја у оквиру предмета Истраживачко новинарство 2. Организаторке посјете су предметна професорка, доц. др Драгана Трнинић и асистенткиња Јована Бокан. Посјету је водио мр Владан Вуклиш, виши архивиста и помоћник директора Архива РС.

Модератор посјете је студенте упознао са историјатом, организацијом и начином функционисања Архива, расположивом архивском грађом, поступцима селекције, обраде и чувања података у различите сврхе, библиотечким фондом, дигитализованим материјалима, те регулаторним оквиром, роковима и предусловима које би као будући медијски професионалци морали испунити у сврхе приступања релевантној, провјереној и кредибилној грађи и доказима који могу постати вриједан извор истраживачких прича.

У оквиру посјете, студенти су имали прилике да виде најстарије дневне листове као и да обиђу изложбени простор са актуелном поставком.