Објављен је први број научно-популарног часописа A priori. Часопис издаје Удружење за промовисање културе и мишљења Sofia Бања Лука. Вођен идејом о сусрету науке и шире јавности, часопис је намијењен ученицима и студентима у сврху њиховог стручног оспособљавања за рад по завршетку школовања.

Тема првог броја часописа А priori је “Теорија деконструкције – Како контест утиче на различиту интерпретацију исте поруке?”.

Комплетан часопис можете преузети посредством сљедећег линка http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/issue/view/1