Са циљем подизања свијести јавности о значају социјалног предузетништва кроз промоцију инспиративних прича о појединцима или групама које доприносе стварању позитивног друштвеног окружења, ЦДП „Глобус“ објављује конкурс за пријаву радова којима се доприноси афирмисању социјалног предузетништва.

Под социјалним предузетништвом подразумијевају се пословни подухвати који имају за циљ стварање друштвене користи, односно рјешавање конкретног друштвеног проблема. То се, између осталог, односи на разноврсне облике друштвеног или предузетничког активизма, укључујући активизам или ангажман у удружењима грађана, рад у социјалним предузећима, итд.

У оквирима овог конкурса, ЦДП „Глобус“ жели промовисати позитивне и аутентичне приче /искуства у области социјалног предузетништва, са посебним фокусом на социјално укључивање и запошљавање младих и особа са инвалидитетом.

Конкурс је расписан у оквиру пројекта Агенда за социјално предузетништво, који проводи ЦДП „Глобус“ уз подршку Амбасаде Краљевине Холандије у БиХ.

На конкурс се могу пријавити пунољетни грађани са пребивалиштем на подручју Босне и Херцеговине.

Услови за пријаву на конкурс:

- Радови треба да одговарају теми конкурса;

- Прихватљиви радови су писани радови у Word формату (не више од 1000 ријечи);

- ЦДП „Глобус“ ће одабране/подржане писане радове користити у сврху промоције социјалног предузетништва и активности у оквиру пројекта Агенда за социјално предузетништво;

- Овај конкурс се односи само на радове који нису раније објављени (у цјелости или дјелимично). Организатор не одговара за евентуално кршење ауторских права од стране учесника/ца;

- Саставни дио пријаве су подаци: име и презиме особе која пријављује рад, број телефона, е-маил адреса, мјесто пребивалишта.

Учешћем у конкурсу учесници/е прихватају наведене услове/правила.

Аутори/ке двије најбоље приче биће финансијски подржани и то:

1. (прворангирани) рад у износу од 300,00 КМ (нето износ);

2. (другорангирани) рад у износу од 200,00 КМ (нето износ).

Са учесницима чији радови буду одабрани путем овог конкурса биће склопљен Уговор о ауторском дјелу.

Радови се могу слати на e-mail cdpglobus@gmail.com до 18. фебруара 2021. године.