Удружење за промовисање културе и мишљења „Sofia“ из Бањалука објавило је позив за достављање радова за први број часописа „A priori“. Ради се о научно-популарној публикацији која објављује текстове из друштвених и хуманистичких наука.

Часопис је намијењен првенствено младим људима, студентима_кињама дипломских и постдипломских студија, а у циљу њиховог научног и стручног оспособљавања, као и стицања искуства које ће им користити након завршетка студија.

Додатне информације можете пронаћи на линку https://udruzenjesofia.wordpress.com/2021/02/01/a-priori-poziv-za-slanje-radova/