InQuire Evidence2Policy Hub објављује позив за пријаву студената постдипломских студија за Research Incubator програм. Циљ овог програма је да подржи истраживања из друштвених наука, те омогући младим истраживачима да развију вјештине израде квалитетних истраживачких приједлога пројеката релевантих за дискусију и доношење политика/програма у БиХ.

Програм ће укупно да подржи 20 полазника. Укупни трошкови програма по полазнику износе 2.000 КМ. Начин и услови пријаве на програм су описани у тексту позива. Заинтересовани кандидати могу аплицирати и на програм стипендирања, а детаље можете пронаћи у тексту позива. Сви заинтересовани кандидати могу послати своје пријаве до 11.01.2021.

InQuire је за најбоље нацрте истраживачких пројаката обезбиједио 10 стипендија за полазнике програма. Двије стипендије за полазнике финансира МarketMakers, док 8 стипендија финансира CREDI. Стипендије ће се додијељивати избором најбољих апликација на основу дефинисаних критерија селекције, а избор ће провести међународни академски жири. Све апликације које буду конкурисале за стипендију ће бити оцијењене, те ће за првих пет мјеста бити обезбијеђена стипендија која покрива пуне трошкове програма. За наредних пет мјеста обезбијеђена је стипендија која покрива половину трошкова програма, уз могућност финансирања и друге половине трошкова кроз ангажман на неком од пројеката које имплементира CREDI центар.

Имајући у виду да је Универзитет у Бањој Луци чланица DASS-BiH, наши студенти/киње ће имати предност при аплицирању на програм.