У прилогу се налази информација о доступним онлајн курсевима Филозофског факултета Универзитета Храдец Кралове за наше студенте.

Курсеви су доступни у областима археологије, архивских наука, историје, политичких наука, социологије и социјалног рада.

Сви курсеви су бесплатни, а крајњи рок за доставу пријава је 15. децембар 2020. године.

Заинтересовани кандидати се могу јавити координатору за међународну сарадњу Факултета политичких наука који ће их даље повезати са Канцеларијом за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета у Бањој Луци.